Kullanıcının Yapacağı Bakım ve Temizlik Temizleme

Kullanıcının Yapacağı Bakım ve Temizlik Temizleme

Kullanıcının Yapacağı Bakım ve Temizlik
Temizleme

Leke yapabilecek veya başka bir hasara neden olabilecek herhangi bir madde
iPhone’a temas ederse hemen temizleyin. Temizlemek için:
• Tüm kabloları çıkarın ve yan düğmeyi veya Uyut/Uyandır düğmesini (modelinize
bağlı olarak) basılı tutup ardından sürgüyü sürükleyerek iPhone’u kapatın.
• Yumuşak, hafif nemli ve tüy bırakmayan bir bez kullanın.
• Giriş noktalarına sıvı kaçmasını önleyin.
• Temizleme ürünleri veya basınçlı hava kullanmayın.
iPhone, parmak izine dayanıklı yağ geçirmeyen bir kaplamaya sahiptir. Bu kaplama
zaman içerisinde normal kullanımla aşınır. Temizleme ürünleri ve aşındırıcı maddeler
kaplamayı daha da azaltabilir ve iPhone’u çizebilir.
Düzenli Bakım ve Zaman Aralığı
Hiçbir düzenli bakım gerekmez.
Kullanım Ömrü
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlendiği üzere kullanım ömrü 5 yıldır.
Tüketicinin Seçim Hakkı
Kusurlu ürüne ilişkin Tüketicinin Seçim Hakkı ile ilgili bilgi.
Ürünün kusurlu olduğunun anlaşılması durumunda 6502 Sayılı Tüketicilerin
Korunması Hakkındaki Kanunun 11. Maddesi uyarınca tüketici aşağıda sıralanan
haklarından birini kullanabilir:
a. Sözleşmeyi feshedebilir
b. Satış fiyatı üzerinden indirim isteyebilir
c. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, ücretsiz onarım isteyebilir
d. İmkan varsa, satın alınan ürünün kusursuz ürünle değiştirilmesini isteyebilir
Tüketicinin ücretsiz onarım isteme hakkını seçmesi durumunda satıcı, ürünü
onarmakla veya hiçbir işçilik, değiştirilen parça masrafı ya da başka herhangi bir
adla hiçbir masraf almadan ürünün onarılmasını sağlamakla yükümlüdür. Tüketici
ücretsiz onarım hakkını üreticiye veya ithalatçıya karşı kullanabilir. Satıcı, üretici ve
ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanması için müteselsilen sorumludur.
Tüketici ücretsiz onarım hakkını kullandığında:
 Ürün garanti süresi içinde yeniden bozulursa
 Onarım süresi aşılırsa
 Yetkili servis bayisi, satıcı, üretici veya ithalatçı onarımın mümkün olmadığını
yazılı bir raporla bildirirse,
Tüketici, ürünün fiyatının geri ödenmesini veya kusur tutarı kadar indirim yapılmasını
isteyebilir ya da ürünün kusurlu olmayan benzer bir ürünle değiştirilmesini
isteyebilir. Satıcı müşterinin isteğini reddedemez. İsteğin karşılanmaması
durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı bu durumdan müteselsilen sorumludur.